overlay

Aanvragen

Scholen hebben zorgplicht. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat kinderen passend onderwijs krijgen. Het is dus ook de school die extra ondersteuning organiseert of aanvraagt en het aanspreekpunt is voor de ouders.
Ondersteuningsteam
Signaleren ouders of leerkrachten dat de basisondersteuning niet voldoende is voor een kind, dan stelt de school een ondersteuningsteam samen van experts en andere betrokkenen. Het team brengt de onderwijsbehoefte van het kind in kaart en adviseert om een bepaald arrangement in te zetten of om het kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs te plaatsen.

Speciaal (basis)onderwijs
Om toegelaten te worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Scholen en schoolbesturen kunnen aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen bij het samenwerkingsverband PO De Kempen indienen via de applicatie LDOS.
Voor de meeste scholen is dit systeem al bekend, omdat het ook gebruikt wordt voor de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In de applicatie is een tabblad Passend Onderwijs toegevoegd.Scholen die niet bekend zijn met de applicatie in LDOS (https://www.ldos.nl) kunnen een inlog aanvragen bijinfo@podekempen.nl.
Het betreft de volgende aanvragen:
- alle aanvragen TLV SBO
-alle aanvragen TLV SO
- zesmaandenregeling
-SBO-arrangement als het gaat om onderinstroom of zij-instroom.
De handleiding voor het gebruik van de applicatie LDOS ishierte vinden en bij 'Downloads & Formulieren' bovenaan deze webpagina.

Aanvraag speciaal (basis)onderwijs voor kinderen van een basisschool binnen het samenwerkingsverband
Gaat het om een kind van een basisschool binnen het samenwerkingsverband, dan verloopt de aanvraag voor speciaal (basis)onderwijs via het schoolbestuur. De directeur van het samenwerkingsverband geeft daarvoor de toelaatbaarheidsverklaring af, maar is niet betrokken bij de beoordeling. Hoe het aanvraagproces precies verloopt is terug te vinden op de sites van de betreffende schoolbesturen:
-Kempenkind
- RBOB De Kempen
-Skobos
-SKOzoK
-Veldvest
-Nutsschool De Meent

Aanvraag speciaal (basis)onderwijs voor onder- en zij-instromer
Komt het kind vanuit een ander samenwerkingsverband (zij-instroom) of gaat het voor het eerst naar school (onderinstroom), dan verloopt de aanvraag voor speciaal (basis)onderwijs via de centrale commissie toelaatbaarheidsverklaringen van het samenwerkingsverband. In grote lijnen gaat dat als volgt:
Stap 1: Aanvraag
De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs aan bij het samenwerkingsverband. Naast een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs kan er ook een arrangement aangevraagd worden, een SBO-arrangement. Dit arrangement kan aangevraagd worden als het kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de speciale basisschool kan bieden. Een aanvraag gaat gepaard met een groeidocument met daarin de gegevens en ondersteuningsbehoefte van het kind.
Stap 2: Registratie
De secretaris van het samenwerkingsverband registreert de aanvraag en controleert of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Is de aanvraag formeel compleet dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar een materiedeskundige: een orthopedagoog, psycholoog of andere expert met relevante kennis. Daarnaast wordt de aanvraag doorgestuurd naar de voorzitter van de Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT).
Stap 3: Advies
De Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de directeur van het samenwerkingsverband.
Stap 4: Toelaatbaarheidsverklaring
De directeur van het samenwerkingsverband beoordeelt het advies. Gaat hij akkoord, dan geeft hijeen toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs (TLV SO of SBO) of een beschikking voor een SBO-arrangement af.
Stap 5: Terugkoppeling
De school krijgt de toelaatbaarheidsverklaring of beschikking via LDOS. De school brengt de ouders op de hoogte van de uitkomst.

Gerelateerde informatie