overlay

Q&A

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders en scholen. Hebt u een vraag die er niet bij staat, dan kunt u die stellen via ons contactformulier.

Ouders

Algemeen
Antwoorden

Wie bepaalt welke ondersteuning mijn kind nodig heeft?
De school stelt het een ondersteuningsteam samen met daarin leerkrachten en deskundigen. Samen met u bepalen zij de onderwijsbehoefte van uw kind. Afhankelijk van die behoefte stelt het team een bepaald assortiment voor of adviseert het team om uw kind door te leiden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Ik ben het niet eens met de ondersteuning die de school mijn kind wil bieden. Wat nu?
Komt u er met de school niet uit, dan kunt u uw klacht of vraag voorleggen aan de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur zoekt samen met u en de school naar een passende oplossing.

PO De Kempen
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven
info@podekempen.nl

Bent u het niet eens met die oplossing, dan kunt u terecht bij de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Mijn kind heeft ondersteuning nodig. Bij wie vraag ik die aan?
Hebt u het gevoel dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Geef dat dan aan bij de school die uw kind nu bezoekt of die u voor uw kind hebt uitgezocht. De school stelt een ondersteuningsteam samen van betrokkenen en specialisten. Samen met u onderzoeken zij de mogelijkheden.

Mijn kind heeft ondersteuning nodig. Moet hij of zij nu naar een andere school?
Ondersteuning wordt zoveel mogelijk op de huidige school geboden in de vorm van een arrangement. Is dat niet gewenst of mogelijk, dan kan de school voorstellen om uw kind onderwijs te laten volgen op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Biedt elke school exact dezelfde ondersteuning?
Nee, scholen kunnen boven de basisondersteuning die voor alle scholen geldt, extra ondersteuning bieden. Of dit het geval is en wat dit inhoudt, staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het delen daarvan. In de meeste gevallen zal het ondersteuningsprofiel te vinden zijn op de site van de school. Via de lijst plaatsen met scholen of het kaartje op de homepage vindt u de site van de school.Hoe weet ik hoe een school de basisondersteuning heeft vormgegeven?
Dit staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het delen daarvan. In de meeste gevallen zal het ondersteuningsprofiel te vinden zijn op de site van de school.Via de lijstplaatsen met scholenof het kaartje op dehomepagevindt u de site van de school.

Waar vind ik het ondersteuningsprofiel van een school?
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor delen van het ondersteuningsprofiel. In de meeste gevallen zal deze te vinden zijn op de site van de school.Via de lijstplaatsen met scholenof het kaartje op dehomepagevindt u de site van de school.

Wie heeft zorgplicht?
Dit hangt af van de regio waarin het kind woont, bij welke school het kind wordt aangemeld of al naar school gaat. In het document hieronder wordt per situatie uitgelegd wie zorgplicht heeft en welk samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring dient af te geven.

Concrete situaties rond TLV

Wat is basisondersteuning?
Dit is de ondersteuning die elke school binnen het samenwerkingsverband minimaal moet kunnen bieden. In het ondersteuningsplan staat omschreven wat dit omvat.

Ondersteuningsplan

Wat is extra ondersteuning?
Dit is ondersteuning die een school biedt, boven de basisondersteuning die afgesproken is binnen het schoolbestuur.

Wat is lichte, extra ondersteuning?
Dit is extra ondersteuning in de vorm van een arrangement dat op de huidige school geboden wordt. Dat arrangement wordt gefinancierd vanuit het budget voor lichte ondersteuning. De school beheert dit budget zelf.

Wat is zware, extra ondersteuning?
Dit is extra ondersteuning in de vorm van een arrangement dat op huidige school geboden wordt. Dat arrangement wordt gefinancierd vanuit het budget voor zware ondersteuning. De school beheert dit budget zelf.

Hoe wordt bepaald hoeveel budget er beschikbaar komt voor extra ondersteuning?
De school bepaalt wat er vrijkomt voor extra ondersteuning.

Ondersteuningsplan huidig schooljaar

Wie is verantwoordelijk voor het doorleiden van een kind naar het speciaal onderwijs?
De school is hiervoor verantwoordelijk, behalve wanneer het om kinderen gaat die van buiten het samenwerkingsverband komen (zij-instroom) of om kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan (onderinstroom).

Wie is verantwoordelijk voor het doorleiden van een kind naar het speciaal basisonderwijs?
De school is hiervoor verantwoordelijk, behalve wanneer het om kinderen gaat die van buiten het samenwerkingsverband komen (zij-instroom) of om kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan (onderinstroom).