overlay

Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT)

De Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) beoordeelt de aanvragen voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs (TLV SBO en SO) voor kinderen die nog niet eerder onderwijs kregen van een school binnen het samenwerkingsverband (onder- of zijinstroom). De commissie bespreekt ook de aanvragen voor de zesmaandenregeling en de SBO-arrangementen als het gaat om onder- of zij-instroom. De commissie geeft advies over de aanvragen aan de directeur van het samenwerkingsverband.
De commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en twee materiedeskundigen.

Voorzitter
• Meta van der Linden

Materiedeskundigen
•Ria Verkade, orthopedagoog en onderwijskundige
•Hedwig Altink, schoolpsycholoog
•Geertje van Heeswijk, orthopedagoog
•Lisette Termeer, orthopedagoog en psycholoog
• Margo Meulenbroeks, orthopedagoog
•Tjarda Smits, maatschappelijk werkende

Secretaris
• Janine van Os