overlay

Voor ouders

Als ouder wilt u het allerbeste onderwijs voor uw kind. Onderwijs dat de mogelijkheden en talenten van uw kind vooropstelt. Dat hem of haar zo goed mogelijk voorbereidt op het leven in onze maatschappij. Gegeven door gemotiveerde, deskundige leerkrachten in een vertrouwde, veilige omgeving. Kortom, u wilt dat uw kind passend onderwijs krijgt.

Extra hulp of aandacht
Meestal is het standaard lesprogramma daarvoor voldoende. Maar soms heeft een kind extra hulp of aandacht nodig. Hij of zij heeft bijvoorbeeld moeite met leren, wordt belemmerd door een beperking of is hoogbegaafd.†

Samenwerking
Om dat op een goede en efficiŽnte manier te doen, werken scholen samen met andere (speciale) basisscholen in hun regio. Passend Onderwijs De Kempen is zo'n samenwerkingsverband voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Op deze site vindt u meer informatie over de samenstelling, rol en ambities van het samenwerkingsverband en de afspraken en procedures die binnen het verband gelden.†

Vragen
Vermoedt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Hebt u een vraag over (mogelijke) extra ondersteuning voor uw kind? De school waar u uw kind wilt aanmelden of hebt aangemeld helpt u verder. Wilt u meer weten over de procedures en afspraken binnen het samenwerkingsverband? Raadpleeg dan onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A).†

Privacy
Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er persoonsgegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind.†Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind. In deze handreiking leest u daar meer over.

Klacht of bezwaar?
Bent u het niet eens met een beslissing of heeft u een klacht? Stuur dan een e-mail naar info@podekempen.nl. De directeur van het samenwerkingsverband zoekt samen met u en de school naar een passende oplossing.