overlay

Bezwaren & Geschillen

Belanghebbenden (school en/of ouders/verzorgers) kunnen hun bezwaren kenbaar maken bij de directeur van het samenwerkingsverband via:

040 78 78 853
info@podekempen.nl

SWV PO De Kempen
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

De directeur van het samenwerkingsverband zal dan altijd eerst telefonisch contact met u opnemen om de eventuele mogelijkheden om tot een oplossing te komen te bespreken.
Lukt het niet om samen een passende oplossing te vinden, dan legt het samenwerkingsverband het bezwaar voor aan deLandelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

Belanghebbenden (school en/of ouders/verzorgers) kunnen ook terecht bij deGeschillencommissie Passend Onderwijs. Daarnaast kunnen zij hun bezwaar of klacht voorleggen aan hetCollege voor Mensenrechten en Gelijke behandeling.